Serbska młodźinska popowa Opera „Carpe Noctem“

Što je serbska popowa opera?

Serbska pop opera „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ bě hudźbno-dramaturgiske dožiwjenje Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk z.t. a hudźbneho kolektiwa “Trio a Kumple” w septembrje lěta 2021. Čerstwe spěwy a klasikarje młodych serbskich hudźbnikow přewodźuja jimacu stawiznu młodeju čłowjekow, kotrajž wobaj na swoje wašnje po nocach za prawym žiwjenjom pytataj. Wjace hač 25 lět po „Pintlašku“ skupiny „Łužica live!“ hotuje so Serbske młodźinske towarstwo Pawk z.t. a „Trio a Kumple“ na hudźbno-dźiwadłowy wjeršk swojeje generacije. Při tym podpěruja młode spěwarki Thea a Greta Ćórlichec, Sophie Hejduškec a Helena Hejduškec kaž tež młodaj spěwarjej Józef Brězan a Józef Donat naročnu produkciju ze swójskimi kompozicijemi. Na jewišću zwołataj młodaj talentowanaj dźiwadźelnikaj hłownej wosobje do žiwjenja. Jeju nawjeduje jako režiser Ištvan Kobjela, kiž je dźiwadźelnik a hudźbnik na Němsko-serbskim ludowym dźiwadle w Budyšinje. Libreto za pop-operu je awtor Měrćin Wjenk napisał. Nimo hudźbnikow a dźiwadźelnikow měšani rejowarjo wobraz žiweho a młodeho serbskeho wuměłstwa z načasnymi choreografijemi wudospołnjeja. Hudźba, dźiwadło a reje, kajkež je hišće nichtó widźał njeje a k tomu dźensniše multimedialne wuměłstwo su přičina, zo wone dny mjez 10. a 13. septembrom w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ nichtó njezabudźe. Pop-operu „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ podpěruje Załožba za serbski lud a Sakski fonds za strukturnu změnu „Čiń sobu!“.

Wjace informacijow namkaš na na internetoweje strony serbskeje popoweje opery.

Što je Serbske młodźinske towarstwo Pawk z.t.

 

…załoži so w lěće 1994 w Budyšinje. Wot 1995 zwjazuje Pawk jako sobustaw MENS – Młodźiny europskich narodnych skupin tež mjezynarodne kontakty. Towarstwo wobdźěli so na seminarach a je tež sam organizuje. Kóžde lěto přewjedźe a organizuje tójšto projektow kaž PowerSerb, wuměnu na Roskilde festiwalu, Nócny wolejbul abo Studenća pomhaja šulerjam, zhromadnje ze Serbskim gymnazijom. Cil je, młodostnym rěčne rumy stworić a jich identitu skrućić. Dale podpěra Pawk tež hudźbne abo kulturne projektowe ideje w Serbach a je sobu přesadźi

Our Services

 • UI & UX
 • ILLUSTRATION
 • BRANDING
 • CULTURE & VOICE
 • BRAND PLANNING
 • CONTENT STRATEGY
 • TRENDS & INSIGHTS
 • MARKETING STRATEGY
 • WEBSITE & APPS
 • CONTENT
 • CAMPAIGNS
 • SUPPORT & MAINTENANCE
 • BRAND PLANNING
 • CONTENT STRATEGY
 • TRENDS & INSIGHTS
 • MARKETING STRATEGY

Let’s work together

Let us know what you’re looking for in an agency. We’ll take a look and see if this could be the start of something beautiful.

Contact Us